Hôm nay em up rom thành công con Wing V50 này bị treo logo thành công! File mấy ae up lên bị thiếu e đã gộp các file lại thành 1 file đầy đủ và up lên 4shared cho ae down về cho nhanh.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Em dùng SP_Flash_Tool_v3.1332.0.187 ( Anh em có thể down trên google). [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]