nhận khách thay kính cảm ứng thay xong ngon lanh để trong tủ vài hôm nay lấy ra trả khách thấy sọc màn giật giật hỉnh ảnh bị nhiễu chưa biết nguyên nhân tại sao ai có cao kiến gì cho xin hướng khác phục với.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]