Tình hình là e có con 2730 tình trạng lên nguồn đc một lúc rồi treo k bấm j đc . Rút pin ra lắp vào thì k lên . Để máy 1 lúc lắp pin lại lên ạ . E đã dùng Best Crack flash lại ok nhưng vẫn bị bệnh cũ ạ . Nhờ ace cho e cao kiến với ạ .
P.s: E đang múc nguồn có j e báo cáo ạ .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]