Tình hình là có thợ đến hỏi xem như nào. mình nghĩ là U nhưng ko chắc vì kiến thức hơi cạn...
em nó bị bệnh vỡ màn, thay màn thì lên được tầm 1 phút lại trắng. đã thay nhiều màn. đo chân ko đứt, tụ đường màn ok. làm chân U rồi....
mạch vẫn ngon ko vấn đề j ae đã gặp quá chưa
ae có cao kiến j ko....


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]