Chào tất cả ae trong diễn đàn xin giúp em với .tình hình là máy rơi đất nà các bác.em đã chạy mềm rồi đã câu theo hình của anh phu văn rồi mà thiếu áp 1.8v mà giờ em không biết câu chỗ nào ,ae ai làm rồi chỉ em với ạ xin cảm ơn.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Chú ý: Bài post sai box đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]