em gặp cây 3gs như trên thay pin zin+sạc zin cáp sạc luôn mà vẫn không hết ai làm qua rồi giúp em một tay em xin cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]