Em mới mua được cái no 220 không nhậnsim,đã qua thợ sửa chữa.Giờ em chưa làm gì cả.bác nào có sơ đồ hay giảipháp gì chỉ cho em với ah.Thanksss


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]