Như tiêu đề, mới nhận con 5s đã vệ sinh sạch sẽ, e kẹp nguồn thì máy vẫn dao động lên táo nhưng mất đèn được khoảng 5s thì màn hình đen thui mà kim nguồn vẫn không rớt mà đứng cứng ngắt luôn !!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]