em nhận cây ip6 mất loa trong và mic khi đam thoại loa ngoài vẩn nghe ghi âm khong được em đóng lại audio sài được 1 ngày thì bị lại như củ , em thay con audio khác củng sài được 1 ngày rồi bị lại y như củ ai làm qua bệnh này chỉ giùm em với thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]