anh em giúp em với em đang bị dính cây iphone 5s ios 9.1 , em vào màn hình va độ sáng để chỉnh tự động nhưng không có chế độ đó nhờ anh em chỉ giúp . , cảm biến nghe gọi ok hết , đã chạy pm rồi . thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]