oppo find5 up rom bây giờ treo cảm ứng không cop file vào bộ nhớ máy được ai có giải pháp gì giúp e với rất đang cần à


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]