cấp nguồn bấm nút nguồn im ru đã thấy mấy con giao động và lắc lại con nguồn vẫn k đc
Chú ý: Tiêu đề và nội dung không được viết tắt câu.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]