nay e nhận iphone 5thuong tháo sim ra lắp sim vào không nhận
pai tắt nguồn đi bạt nguồn lên mới nhận sim
e đã chạy lại phần mềm nó nó rồi
vẫn không được
xin các bác chỉ dáo ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]