như tiêu đề bác nào có file tiếng việt SamSung GT-I9152P cho em xin với ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]