Em nhận cây lumia 535 sạc không báo gì. Đo áp vẫn có 5 v.
Ai làm rùi chỉ giúp em với ạ. Thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]