nhận cây máy mất đèn,
KT thay ic đèn thì lên BT nhưn có điều lạ là màn hình lúc gắn pin thì đèn khá tối,nhưng kẹp nguồn 5v thì sáng BT,đã đóng lại con ic khác và thay con diot ,cuộn dây,thay MH khác nhưng vẫn không đc,thiệt tình là pan đèn kiểu này mới gặp lần đầu,
cần sự giúp đỡ từ anh em


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]