nhân cây lôi ung dung lôi đốt ngốt ang volcano ra format cái đen thui ma hinh luôn
bác nào có file flasl SP FlashTool cho em xin với
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]