105 .2 sim rớt nước mất hiển thị cần a em giúp 1 tay ạ! như tiêu đề e nhận 1 cây 105 2 sim mất hiện thị mà k biết câu như nào a e làm rồi giúp e với ạ e cam ơn

Chú ý : Bài post sai box đã move
Tiêu đề cần ngắn gọn đã est[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]