ae ai có rom i9000 có chữ thái lan cho e xin với chạy mấy bản mà không thấy tiếng thái nơi
mong ae giúp đỡ thank toàn thể ae fỏum


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]