em không rành về phần mềm nhờ giúp em hướng dẩn em từng chi tuyết


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]