Khách hối quá nên múc xong giao máy luôn ! Chưa kịp chụp tấm ảnh nào cả !
Link trong VG anh em nhé ! Giao lưu 20VG nhẹ nhàng thôi ạ ! Bác nào có rồi chém nhẹ nhẹ tay cho.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]