Các cao thủ vào giúp con 4s reset liên tục với ạ. máy reset liên tục . đã restore báo lỗi 29 . mình ccungx đã thay R61 và R153 nhưng restore vẫn lỗi 29Chú ý: Tiêu đề cần chính xác.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]