mình mới nhận con lumia 520T nạp tiếng việt ae nào làm qua con này giúp mình tay ,thank ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]