như tiêu đề đã nói mình nhận con nokia 301 rơi nước mất toàn bộ đèn anh em nào có sơ đồ câu giúp mình với . máy chưa làm gì cả


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]