Như tiêu đề, mình thử xóa file hosts nhưng vẫn không được. Ae cho mình xinh giải pháp. Thank!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]