N220 (RM-969( và N108 (RM-944),xin các bác file tiếng việt,nhà có box ATF và jaf box,ko biết chiến bằng cái nào nhanh gọn hay dùng tool nào các bác giúp cho?


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]