mình có con oppo x-bo v5 lỗi phần mềm.mình tìm được mấy file trên các diễn đàn nhưng chạy toàn trắng màn anh em nào có cho mình xin.cmar ơn nhiều.hình em nó đây mong cả nhà giúp[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]