nhận máy sam sung c3520 có sóng gọi không được ,lấy z3x flash lại cho e nó 1 phát không ăn thua,tháo máy ra thay con dao động 4 chân cũng not ok,cuối cùng thay luôn con công suất e nó ok liền ,sẵn đây chia sẻ cho ae luôn ,lần sau có gặp tình trạng như vậy thì công suất tháng tiền nhà các ae,bài viết mang tinh thần chia sẻ ,ae nào biết rồi xin đừng gạch đá tội nghiệp mình nha ,còn ae nào thấy hữu ích xin cho 1 lời cảm ơn để lấy tinh thần

- - - Updated - - -

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]