Mới nhận cây iPhone 6S Plus Trung Quốc bị dính mã bảo vệ. Bề ngoài của máy thiết kế không khác gì iPhone thật. Ae tắt nguồn, ấn tổ hợp power+(vol +) sẽ hiện con android nằm ngửa và dấu chấm than, tiếp tục ấn phím power sẽ ra recovery, đến đây thì ae đã biết rồi, dùng phím vol - để di chuyển và vol + để chọn reset. Em không biết up ảnh mong ae thông cảm, gửi tạm cái link cho ae xem:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
( ae kết bạn facebook...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]