lâu lắm rồi lại có em LUMIA 520 bật nguồn có mấy cái chỡ nho nhỏ trên màn hình báo lỗi boot . ấn phím bất kỳ để Sút đao . làm 3 phát như thế này mới được đấy các bác ợ[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]