Em cần các bác giúp em ạ , em nhận 1 em note 2 nghe gọi , nghe nhạc , loa trong , loa ngoài ok hết , mà khi gọi bật loa trong lên là míc thu đc
- em đã thay ic audio , up lại rom stock
- đã thay cả 2 mic


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]