Em nhận cây 5s rớt nước sáy xong lên bình thường nhưng không có imei.Mong a e giúp dùm em>>>>Thank!!!:((:((:((


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]