như tiêu đề máy rớt mình đã đóng lại ic thay ic đèn mà vẫn không lên đèn ,đo mạch không đứt ae ai có cách xin giúp mình với.cám ơn ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]