Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Admin [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] đã trợ giúp mình hoàn thành bản Rom này! Mình làm bản Rom này là vì đam mê, Không mua bán gì cả, nên các anh em có mặt trong Topic này cứ Gạch bên dưới sẽ đều có File. Không tốn 1 xu nào của anh em cả ![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

* Rom được Build trên nền Stock COJ5 (5.1.1) mới nhất hiện nay.

* Xóa triệt để các ứng dụng nhà mạng T-Mobile.
* Rom được Việt Hóa với bộ từ điển S6 Edge Quốc tế,...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]