như tiêu đề máy rớt nước mất áp 5v ,mà ko có sơ đồ ae có máy xác đo giúp e nó đi đâu thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]