cần ae diễn đàn giúp gấp con máy x-bo v3+ tự vào factory mode e nghĩ là bị chập volume e đã tháo cable volume và vệ sinh vẫn không đc ae nào có kinh nghiệm hoặc đã gặp phải xin giúp e với thank alll.............


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]