Máy tính bảng Benss B12 treo logo flash Rom gốc ok+Tắt máy tính bảng
+Giữ phím VOL -
+Kết nối cáp (vẫn giữ phím VOL -)
+Ấn phím Power liên tục vài lần (Vẫn giữ phím VOL -)
+Máy tính sẽ báo kết nối
+Sau khi đã nhận Driver xong chương trình sẽ hiện lên thông báo, bạn chọn YES 2 lần..
+Đợi 5p...OK


Link tải rom B12_V1.4_20120705_20120705_8GB.img
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] -...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]