Các bác cho e hỏi ngu chút là giờ em có bản backup IOS 8.1.2 khi chạy lên 9.1 có backup lại về được 8.1.2 như ban đầu không nhỷ?


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]