máy bị lỗi cứ báo android dừng lại,đã fomat bằng phím cứng nhưng không hết,lên google thì chưa có file ,lên đây nhờ ae giúp giùm file này xin cảm ơn ae trước ,thank you.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]