Tình trạng máy mất nguồn không nhận USB kẹp nguồn kim lên như treo DFU kiểm tra thấy trong quá trình tháo lắp có anh nào vặn quá đà chỗ chân ốc. và kết quả là nhận được 1,5tr trong vòng 20 phút cả thời gian tháo lắp
* S/p giải pháp đã lâu do thời gian ít quá bây giờ mới có time shared cho ae :leuleu4:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]