em đa reset các kiêu đều vận treo logo, máy báo nhu thế này máy này o bên trung qtuoc mang về hien con andore có chu PHONE LOCKED em muốn cài recovery đê up rô[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
thank em muốn cài recovery đê uppppppp rom mà ko dc


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]