em nhận khách cây iphone 5 bị icloud
em đăng nhập máy khác vẫn ok
nhưng đăng nhập vào ip5 đó thì nó bắt mở khóa tài khoản gì gì đó
tk icloud
***********


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]