có ae nào có file sam sung s4 i9500 dùng chip mt6589 ko? share m vs.thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]