tình hình đg dính kèo 2 em 105 tình trạng như sau
kẹp nguồn thấy dòng có nguồn ok
mở nguồn thì kim nhịp nhịp không lên nguồn nổi (kiểu như dòng bị MH)
tháo MH ra đo đạc KT thấy ok không đứt đường nào
Bỏ vô HWK chạy lại 1 file MCU nhưng nguồn vẫn không lên
anh em ai gạp qua pan vậy Hướng dẫn với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]