e nhận cây 630 bấm nguồn chỉ rung rồi tắt cám cáp usb không nhân driver gì hết e nạp lại emmc ok nhung không lên nguồn mong a e giúp đỡ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]