Con này là S7898I thị trường trung quốc anh em đừng nhầm nha
File buil tar trên nền stock S7898IZMUANB1
Hard reset không mất tiếng việt

Không cá nhân hóa đã Add CHPLAY...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]