Con At&t này khóa Bootloader, đã thử mọi cách Build Tar trên Win cho anh em nhưng vẫn Not Ok. Trình chưa đủ để Build trên Ubuntu, nên đành ngậm ngùi Rút apk ra để anh em Lùa Vịt vậy . [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

*Rom được Việt Hóa tầm 90% trên nền Stock OCE 5.0.2 (Đủ để anh em đong lúa.)
*Xóa sạch App nhà mạng At&t và các App không cần thiết.
*Handreset không mất Tiếng Việt, Ổn định, Không hao Pin, các chức năng đã Test Ok.
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]