Em đã thao tác phím cứng trên máy mà ko vào đuowjc chế độ recovery,ko chuyên làm mềm nên nhờ các bác Hd em phá mã khoá con này vơi, nhà chỉ có mỗi cái n-box ko biết dùng được không


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]