như tiêu đề em mới nhận cây nokia x mất sóng 2g bác nào có kinh nghiệm xin chỉ em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]