tình hình là em chạy lên 7.1.2 em lắp sim vào rồi mà nó cứ yêu cầu lắp sim mới kích hoạt.em chạy fw 4.3 lên 7.1.2.ime em nó là:012651009831435 thank tất cả ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]